نمایشگاه

حضور در نمایشگاه بین المللی کشاورزی اصفهان 1395

  در سال 1395 مجموعه نوبهاران شیمی با محصولات برند Roza در نمایشگاه بین المللی کشاورزی 1395 حضور پیدا کرد و مورد استقابل همشهریان عزیز و مراجعه کنندگان از سراسر کشور گردید.  

حضور در نمایشگاه بین المللی کشاورزی اصفهان 1395 Read More »

نمایشگاه کشاورزی اصفهان

حضور در نمایشگاه کشاورزی بین المللی اصفهان 1398

حضوری متفاوت در نمایشگاه کشاورزی اصفهان 1398 آخرین حضور مجموعه نوبهاران شیمی سپاهان در نمایشگاه بین المللی اصفهان، سال 1395 بود و تا سال 1398 در هیچ یک از نمایشگاه های کشاورزی ایران حضور نداشت. این مورد سوال بسیاری برای مخاطبان ایجاد کرده بود. در این گزارش دلایل عدم حضور در این چند ساله و

حضور در نمایشگاه کشاورزی بین المللی اصفهان 1398 Read More »