با تیم نوبهاران شیمی آشنا شوید

ما به تنهایی میتوانیم کار های کوچکی انجام دهیم, اما با همکاری هم میتوانیم تغییرات بزرگی بوجود آوریم.

علی کریمی

موسس و مدیر عامل
مدیران ارشد

امیر علینقی

مدیر تولید

راضیه رضایی

مدیر مالی

سمیه خواجه

مدیر بازرگانی
فروش

رها رئیسی

مسئول فروش منطقه ای

سارا تقی پور

مسئول فروش منطقه ای

حسنا صادقپور

مسئول فروش منطقه ای
مالی – اداری

عباس سلیمانی

مسئول امور اداری

رسول نصیر زاده

حسابدار
خام حسن خانی

سمیرا حسن خانی

مسئول امور اداری

زهرا شریفی

کارپرداز
دیجیتال مارکتینگ

محبوبه امین الرعایایی

گرافیست

محمد کریمی

دیجیتال مارکتر
تحقیق و توسعه
خانم عابد پور

مهشید عابدپور

کارشناس تحقیق و توسعه
فهرست