تیم ما

با افتخار خدمتگذار هستیم

با ما آشنا شوید

هیچ راهی برای موفقیت یک شرکت و کمپانی به غیر از کار گروهی وجود ندارد و افراد در تیم و گروه با یکدیگر کار می کنند و نسبت به دوران تنهایی به موفقیت های بیشتری می رسند. به امید آبادانی و موفقیت کشور عزیزمان ایران

علی کریمی یزدآبادی

موسس و مدیر عامل

مدیران ارشد

سمیه خواجه

مدیر بازرگانی داخلی

محمد کریمی یزدآبادی

مدیر بازرگانی خارجی

راضیه رضایی

مدیر مالی

فروش و بازاریابی

سحر دانشفر

سرپرست داخلی فروش

تحقیق و توسعه

احسانه سوفسطایی

کارشناس تحقیق و توسعه

مالی و اداری

آسیه قدیری

کارشناس حسابداری

الهه شیبانی

کارشناس حسابداری

عباس سلیمانی

کارشناش امور مالی و اداری

دیجیتال مارکتینگ

محبوبه امین الرعایایی

گرافیست

آنچه تجربه کردید

نظرات مشتریان

با هم به موفقیت می رسیم

5/5 (2 نظر)