تصویر دسته جمعی همایش شرکت نوبهاران شیمی سپاهان

تصاویر در حاشیه اولین همایش اصفهان خرداد 1401

در اولین همایش اصفهان شرکت نوبهاران شیمی سپاهان که در مرکز سیتی سنتر اصفهان برگزار شد؛ تصاویر حضور گرم و دلنشین شما همراهان در این پست منتشر می شود.

تصاویر در حاشیه اولین همایش اصفهان خرداد 1401 Read More »