برگذاری همایش آموزشی شرکت نوبهاران شیمی سپاهان در شهر آباده

گزارش کارگاه آموزشی آباده فارس – مرداد 1401

در تاریخ 22 تیر ماه کارگاه آموزشی محصولات بنیفر در منطقه آباده برگزار شد. نماینده شرکت نوبهاران شیمی سپاهان در شمال استان فارس؛ شرکت سرو رویش پارس می باشد که در برگزاری این همایش نقش اساسی داشتند. همچنی کشاورزان منطقه آباده با استفاده از کود های بنیفر در کشت های مختلف نتیجه بسیار عالی کسب […]

گزارش کارگاه آموزشی آباده فارس – مرداد 1401 Read More »