حضور در نمایشگاه بین المللی کشاورزی اصفهان 1395

  در سال 1395 مجموعه نوبهاران شیمی با محصولات برند Roza در نمایشگاه بین المللی کشاورزی 1395 حضور پیدا کرد و مورد استقابل همشهریان عزیز و مراجعه کنندگان از سراسر کشور گردید.  

حضور در نمایشگاه بین المللی کشاورزی اصفهان 1395 Read More »