کود پودری NPK 15 8 26 +TE بنیفر

 • شماره ثبت کودی: 46886
 • نوع بسته بندی: کیسه 10 کیلوگرمی
 • نوع مصرف: صنعتی و کشاورزی
کود پودری npk 15 8 26

کود NPK 15 8 26 دارای 15 % ازت (به فرم­ های نیترات، آمونیوم و اوره)، 8 % فسفات، 26 % پتاسیم و همچنین حاوی 2/4 % اکسید منیزیم و عناصر ریزمغذی آهن، روی، منگنز و مس به فرم کلات EDTA و بور که همگی کاملاً محلول در آب می­ باشند. این کود کامل علاوه بر بالا بودن مقدار پتاسیم، دارای مقادیر متناسب از سایر عناصر ماکرو و میکرو می­ باشد، که باعث افزایش کمیت و کیفیت محصولات به ویژه در گیاهانی مانند خیار و گوجه فرنگی که منیزیم دوست می­ باشند، گردیده و میزان برداشت در واحد سطح را بهبود می­ بخشد.

پتاسیم یکی از مهم ترین عناصر مورد نیاز گیاه محسوب می­ گردد و سرعت فتوسنتز برگ های گياه، جذب دی اکسيد کربن و تسهيل انتقال کربن را افزايش می دهد، همچنین اثرات مطلوبی برمتابوليسم اسيدهای نوکلئيک، پروتئين­ ها، ويتامين­ ها دارد .تمایل گیاه برای جذب پتاسیم بسیار بالا است، به نحوی که با توجه به نسبت پتاسیم به کلسیم موجود در برگ که در حدود کمتر از 25 می­ باشد، میزان پتاسیم موجود در گیاه در حدود 25 برابر کلسیم است و این نشان دهنده تمایل و نیاز فراوان گیاه به عنصر پتاسیم است، در نتیجه استفاده از کود NPK 15 8 26 پتاس بالا موجب رفع کامل کمبود پتاسیم در گیاه می­گردد. پتاسیم از طریق افزایش رشد رویشی شاخه ها و برگ ها، باعث افزایش فتوسنتز می شود و از این طریق فرآیند کربن­ گیری را افزایش می­ دهد و کمیت و کیفیت را ارتقا می­ دهد. همچنین پتاسیم رنگ پذیری میوه را بهبود می­ بخشد، اما مصرف بیش از نیاز آن به دلیل آنکه جذب کلسیم را تحت تأثیر قرار می­ دهد، سبب افزایش نسبت پتاسیم به کلسیم در برگ ها و میوه می­ شود و در نهایت خاصیت انباری سیب را کاهش می­ دهد.

از آنجایی که پتاسیم نقش مهمی در انتقال مواد مغذی از برگ ها به اندام زایشی گیاه دارد، بکارگیری این کود NPK 15 8 26 در کشت گیاهان زراعی مانند گندم و ذرت موجب پرشدن و افزایش وزن دانه می­ گردد و تغذیه درختان میوه توسط این محصول به شدت وزن، اندازه و تعداد میوه ها را افزایش می­ دهد.

مهم ترين عمل منيزيم در گياهان شركت در ساختمان كلروفيل به عنوان هسته كلروفيل است و علاوه بركلروفيل اين عنصر با دخالت در فعاليت آنزيم كربوكسيلاز در تثبيت دی اكسيدكربن نقش دارد، همچنین برای متابوليسم نيتروژن مورد نياز است. كمبود منيزيم در گياه سبب كاهش مقدار كلروفيل و در نتيجه كند شدن رشد گياه ميی شود.

پتاسيم و همچنين منيزيم از عناصر ضروری براي رشد و توليد محصول می باشند. اين عناصر با نقشی که در متابوليسم مواد مختلف از جمله کربن و به خصوص تغيير و تبديل مواد نظير ساخته شدن پروتئين­ ها و چربی ها دارند، نقش مهمی درعملکرد محصولات دارند.

منیزیم معمولا در مقایسه با پتاسیم به مقدار کمتری توسط گیاهان جذب می­ شود، اما اثرهای رقابت آمیز کاتیون ها در جذب، اهمیت خاصی برای منیزیم و پتاسیم دارد و اغلب مواقع این اثرها منجر به کمبود منیزیم در گیاه می­ شود.

افزايش منيزيم باعث كاهش عناصري مانند كلسيم و پتاسيم در گياهان می­ شود. ميزان كم اين عناصر در گياه می تواند، به دليل رقابتی باشد كه اين سه عنصر (كلسيم، منيزيم و پتاسيم) با هم دارند و اين سه عنصر می توانند، جايگاه­ هاي يكسانی از مواضع را اشغال كنند و درنتيجه افزايش منيزيم می تواند، كمبود اين سه عنصر را شدت بخشد. بنابراین افزايش سطوح پتاسيم معمولاً سرعت جذب منيزيم را كاهش می دهد، به خصوص هنگامی كه مقدار منيزيم پايين باشد، در حالي كه برهم كنش منيزيم روي جذب پتاسيم خيلی ناچيز است.

بررسی­ های صورت گرفته حاکی از آن است، که مقدار زیاد پتاسیم در خاک منجر به بروز کمبود منیزیم در گیاه می­ شود. آنها این کاهش مقدار منیزیم را ناشی از اثر رقت بیان نکردند، بلکه کاهش جذب منیزیم را در محلول­ های غنی از پتاسیم می­ دانند. همچنین مشاهده شده است، که در محلول های غذایی فاقد یون پتاسیم جذب منیزیم افزایش می­ یابد. اگرچه سطوح زیاد تغذیه پتاسیم اغلب مقدار کل جذب منیزیم را کاهش می­ دهد، ولی افزایش مقدار پتاسیم بر مقدار منیزیم اندام های مختلف گیاهی به طور متفاوت تاثیر می­ گذارد، به طوری که افزایش میزان پتاسیم مقدار منیزیم برگ و ریشه را هم به خاطر رقابت در جذب و هم  به دلیل اثر رقت کاهش ولی مقدار منیزیم موجود در میوه­ ها و دانه­ ها را افزایش می­ دهد. یون پتاسیم انتقال منیزیم را به طرف اندام های ذخیره­ای مثل میوه و دانه رونق می بخشد.

در گياهان به دليل اثر رقابتی پتاسيم با منيزيم به ويژه در غلظت­ های بالای منيزيم ميزان جذب پتاسيم كاهش می يابد. چون غلظت منیزیم در محیط ریشه بالا است، بر جذب پتاسیم توسط گیاه اثر می­ گذارد و باعث نزول پتاسیم در گیاه می­ شود.

نسبت پتاسيم به منيزيم يک فاكتور مهم در بهبود خصوصيات كمی و كيفی محصولات  به شمار می رود. جذب ترجيحی پتاسيم، جذب منيزيم را محدود خواهد كرد. افزایش يكی از اين مواد غذايي می تواند، منجر به كمبود ديگری و در نتيجه سبب كاهش عملكرد كمی و كيفی شود. در مصرف كودهای منيزيمی بايد به نتايج تجزيه برگ توجه كرد، به طوري كه استفاده از نسبت پتاسيم به منيزيم برگ می تواند؛ به منزله شاخص خوبی نياز منيزيمی را مشخص كند. مقدار بهينه اين نسبت در محدوده 5 تغییر می­ کند. اگر این نسبت کمتر از3/5 باشد، نشان دهنده زیاد بودن منیزیم است و اگر بیشتر از 7 باشد، کمبود منیزیم را نشان می­ دهد.

از ویژگی های کلی کود پودری NPK 15 8 26 +TE  بنیفر

 • کاملا محلول در آب
 • تامین کامل عنصر پتاسیم
 • حاوی دیگر عناصر غذایی ماکرو و میکرو از جمله منیزیم
 • عدم وجود عناصر غیر ضروری مانند سدیم و کلر و فلزات سنگین
 • کود N P K 15 8 26 قابلیت استفاده در کلیه سیستم های آبیاری و محلول پاشی

زمان مصرف کود پودری NPK 15 8 26 +TE بنیفر

 • از کود NPK 15 8 26 به هنگام مشاهده آثار کمبود عناصر فوق در اواسط رشد سبزینگی و در دوران باردهی گیاهان می­ توان مصرف نمود.
 • تا رفع کامل کمبود عناصر فوق طی 2 تا 3 نوبت مصرف شود.
 • زمان مناسب محلول پاشی در ساعات اولیه و پایانی روز می باشد.
 • از محلول پاشی روی گیاهانی که در حال گلدهی می باشند، پرهیز شود.

میزان و شیوه مصرف کود پودری NPK 15 8 26 +TE بنیفر

 • این کود کامل برای غلات (گندم، جو، ذرت)، حبوبات، سبزیجات و صیفی­ جات (خیار، گوجه و…) برای محلول­ پاشی 3-2 کیلوگرم در هکتار و برای سیستم های آبیاری 20-10 کیلوگرم در هر هکتار مورد استفاده قرار می گیرد.
 • کود NPK 15 8 26 برای مرکبات (پرتقال، لیمو، نارنگی و…)، درختان میوه، برای محلول­ پاشی 4-3 کیلوگرم در هر هکتار و برای سیستم های آبیاری 20-10 کیلوگرم در هر هکتار مورد استفاده قرار می گیرد.

توجه

 • موارد و مقادیر توصیه شده کلی هستند، برای آگاهی از مصرف دقیق تر نیاز به انجام آزمایش های آب و خاک است و پس از کسب نظر کارشناسان کشاورزی به استفاده از کود N P K 15 8 26 مبادرت نمایید.
 • به منظور افزایش جذب و افزایش تحمل گیاه در برابر انواع تنش های محیطی می توان، از ترکیبات آمینوفولوی پلاس این کود کامل استفاده نمود.
 • برای نتیجه گیری بهتر از کود N P K 15 8 26 در فصل سرما، می توان از روش محلول پاشی نیز استفاده نمود.
 • قابلیت اختلاط با اکثر کودها و سموم دفع آفات نباتی را دارد اما توصيه می شود، قبل از اختلاط با هر ترکیبی تست سازگاری انجام شود و با کارشناسان کشاورزی نیزمشورت شود.
 • در هنگام استفاده به دستورالعمل مصرف توجه فرمایید.
3.5/5 (2 نظر)