رشــد و پـایــداری بـیـشـتـر گیــاهــان...

تجربه ای با محصولات نوبهاران شیمی سپاهان

 

Roza N.P.K

امروزه صنعت کشاورزی وابسته به کودهای NPK است تا کمبود مواد غذایی خاک برای گیاهان جبران بشه.
آیا میدانید کود NPK چیست و چگونه مصرف میشود؟ با ما همراه باشید…
عناصر پر مصرف (ماکرو) شامل: ازت ، فسفر ، پتاس ، کلسیم ،  منیزیم
عناصر کم مصرف (میکرو) شامل : آهن ، روی ، منگنز ، مس ، بر
به کود هایی که مجموع عناصر فوق را با هم و به نسبت متناسب دارا باشد اصطلاحا کود کامل یا NPK گفته میشود. گیاهان بیشتر از هرچیزه دیگه به سه عنصر نیتروژن (N) ، فسفر (P) و پتاسیم (K) نیاز دارند.

 

 
 
 

Roza Vita

تولید این نوع کودها، در کشاورزی و ازدیاد تولید محصولات زراعی انقلابی را به وجود آورد. طی مرور زمان تولید این کودها رو به فزونی گذاشته و از آنجا که علاوه بر این که این کود ها باعث ازدیاد محصول می‌گردد باید این را هم در نظر داشت که، این کودها صدمات زیادی را به خاک، موجودات زنده و اکوسیستم وارد می‌نمایند.
گیاهان بیشتر از هرچیزه دیگه به سه عنصر نیتروژن (N) ، فسفر (P) و پتاسیم (K) نیاز دارند.
 

Roza Fullamin

اسیدهای آمینه در سنتز ترکیبات ثانويه متابولیسمی که نقش‌های متعدد هورمونی و ساختمانی دارند بکار رفته و می‌توانند موجب تنظیم فعالیت‌های هورمونی و بالانس فعالیت‌های رویشی و زایشی گیاه شوند و گیاه را چندین مرحله جلوتر ببرند.
بنابر‌این گیاه پس از جذب این مواد می‌تواند در کوتاهترین زمان بدون هیچگونه استرس و افت عملکردی نسبت به تأمین نیازهای خود اقدام کند.
 
 
 

Roza Humic 95

مواد هیومیکی محصول نهایی تجزیه هر ماده آلی در شرایط ویژه و توسط میکروارگانیسم‌های خاص می‌باشند. از آنجا که این ماده ph اسیدی ضعیف (3/8 تا 5) دارد و مشتق از هوموس می‌باشد به نام هیومیک اسید هم شناخته میشود. اما حقیقتاً هیچ شباهتی به اسیدهای شناخته شده چه معدنی و چه آلی ندارد.
Translate »