کود آلی مایع فولامین

آمینو اسید مایع با دارا بودن ۱۸ نوع ازاسید های آمینه و عناصر ریز مغذی، به عنوان یک کود ارگانیک و با قابلیت جذب سریع از طریق برگ و ریشه نقش های متعدد هورمونی و ساختمانی داشته و موجب تنظیم فعالیت های رویشی و زایشی گیاه می شود.
تاثیرات و ویژگی ها:
-افزایش کمیت و کیفیت محصول و تاثیر مثبت در زودتر رسیدن(زودرسی)
-افزایش رشد رویشی و زایشی گیاهان
-افزایش مقاومت در مقابل تنش های محیطی مانند گرما، سرما و شوری، کم آبی (آنتی استرس)
-تحریک فرآیند گرده افشانی و باروری
-بهبود قابلیت جذب عناصر
-افزایش میزان پروتئین غلات و بهبود خاصیت انبار داری
-افزایش مقاومت گیاه در مقابل آفات و بیماری ها به ویژه بیماری های قارچی
-افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی توسط ریشه
-گسترش سیستم ریشه ای و افزایش حجم ریشه
-افزایش جمعیت میکروارگانیسم های مفید خاک

-محرک رشد و افزایش رنگدهی به محصول

-افزایش در  دانه  بندی غلات

-افزایش مواد آلی خاک

-تسریع در ساخت و تشکیل پروتئین

-افزایش سبزینگی گیاه

این کود را تا سه نوبت در سال می توان استفاده نمود:

۱-پایان فصل زمستان قبل از گلدهی

۲-فصل بهار بعد از گلدهی و آغاز رشد میوه

۳-بعد از برداشت محصول و قبل از به خواب رفتن درختان

این کود حاوی کلر می باشد و مصرف آن برای گیاهان حساس به کلر و شوری مناسب نمی باشد

Translate »