کود میکرو بدون بور

کود میکرو بدون بور


این کود شامل عناصر آهن(Fe)، منیزیم(Mg)، روی(Zn) منگنز(Mn)، مس(Cu) و گوگرد(S) به جز بور می باشد که برای مناطق دارای آب و خاک شور تهیه گردیده است. این کود با دارا بودن درصد بالایی از عناصر فوق و حلالیت بالا قابلیت استفاده در کلیه سیستم های آبیاری را دارد. کود میکرو بدون بور به همراه ارگانیک اسید به کار رفته باعث کاهش PH محلول و افزایش جذب عناصر ریز مغذی میگردد.
بکار بردن این کود باعث افزایش رشد و نمو، گلدهی، باردهی، کیفیت محصولات و عملکرد در سطح میشود.