کود Roza NPK 10.52.10
آبان ۱۸, ۱۳۹۵
کود Roza NPK 20.20.20
آبان ۱۹, ۱۳۹۵

کود Roza NPK 12.3.43

این کود حاوی ۱۲% ازت، ۳% فسفر، ۴۳% پتاسیم و عناصر میکرو المنت آهن، روی، منگنز، مس که همگی به فرم کلات EDTA کاملاً پایدار، با درصد مناسب و عنصر بور محلول در آب، بدون هیچ گونه عناصر کلر، سدیم، سرب و کادمیوم می باشد.  این کود قابلیت مخلوط شدن با اکثر حشره کش ها، قارچ کش ها را دارد و در کلیه گیاهان زراعی و باغی باعث افزایش کیفیت و رشد گیاهان می شود.

Translate »