کلات آهن و روی مایع

کلات آهن و روی مایع


آهن و روی از عناصر ضروری برای رشد تمامی گیاهان هستند که در صورت کمبود آن ها کلروفیل (سبزینه) به مقدار کافی در سلول های برگ تولید نمی شود و برگ ها رنگ پریده به نظر می آیند ک این امر موجب کاهش محصول می شود.
کلات آهن و روی نوبهاران شیمی با دارا بودن آهن و روی کمپلکس شده ترکیب بسیار مناسبی برای رفع کمبود این دو عنصر مهم برای رشد بهتر اغلب محصولات باغی و زراعی می باشد.
نیروی از دست رفته گیاهان را بازگردانده و با سبز شدن مجدد عمل فتوسنتز را ممکن می گرداند.

Translate »