سولفات منیزیم

سولفات منیزیم


منیزیم تنها جزء معدنی مولکول کلروفیل است که در مرکز این مولکول قرار گرفته است و کمبود آن در گیاه سبب کاهش مقدار کلوفیل و در نتیجه کند شدن رشد گیاه می شود.

این کود را می توان قبل از کاشت به همراه سایر کود ها به خاک اضافه نمود. زمان مصرف این کود در باغ ها اوایل اسفند ماه و در محصولات زراعی قبل از کاشت با آبیاری و محلول پاشی می باشد.

کمبود منیزیم در گیاه باعث ظهور رنگ زرد بین رگبرگ ها در برگ های مسن گیاه است. کمبود منیزیم در باغ های مرکبات، مزارع پنبه، ذرت، گندم، نیشکر و علوفه به صورت پنهان است و در این شرایط مقاومت گیاهان در برابر خطرات سرما زدگی کاهش می یابد. کمبود منیزیم در باغ در باغ ها باعث ریزش برگ ها و خشکیدگی سرشاخه ها نیز می شود.

اطلاعات بیشتر درباره منیزیم
 
Translate »