سولفات روی

سولفات روی


سولفات روی تولیدی این شرکت به دو روش آبدار (ZnSp4.7H2O) با %24 روی و خشک (ZnSo4.H2O) با %34 روی که با حلالیت در آب بالا و سهولت مصرف، در داخل کشور با استفبال خوبی از سوی کشاورزان قرار گرفته است.
استفاده از سولفات روی در خاک های دارای PH قلیایی، بیشتر توصیه شده است.

اطلاعات بیشتر
Translate »