سولفات مس
بهمن ۶, ۱۳۹۵
سولفات روی
بهمن ۶, ۱۳۹۵

سولفات آهن

سولفات آهن (FeSo4.7H2O) محتوی %۲۴ آهن + گوگرد می باشد.

به علت کمبود عنصر آهن در اغلب خاک های کشاورزی کشور مصرف سولفات آهن در اکثر مناطق کشور توصیه میگردد.

“اطلاعات بیشتر درباره ســولـفــات آهــن”

Translate »