آمینو اسید مایع (آنتی استرس)

آمینو اسید مایع (آنتی استرس)


رزا فولامین این کود ترکیبی از مواد 100% آلی که می تواند برای میوه های درختان و سبزیجات بسیار مفید باشد و اثرات مفید زیادی در خاک و گیاه داشته و به راحتی قابل استفاده می باشد.
این کود تنها در باغبانی استفاده نمی شود بلکه مناسب برای مصرف در محصولات کشاورزی نیز هست به طوری ک با اثر ثابت و دراز مدت می تواند رشد گیاه را بهبود ببخشد، حتی توانایی مقابله با بیماری را نیز افزایش و بیماری های واگیر دار زمین را کاهش می دهد.
جذب سریع از طریق برگ و ریشه، افزایش رشد ریشه ها، افزایش باردهی و کیفیت محصول، افزایش مقاومت گیاه در مقابل آفات و بیماری ها، گرما و سرما را می توان از مزایای استفاده از این کود دانست.

Translate »