مـشــــاوره رایــگــان

پرسش و پاسخ مرتبط با موضوع کود ...

اسفند ۸, ۱۳۹۶

مضرات کاربرد سنگین کود ازته در بهار

کاربرد سنگین کود ازته در بهار رشد رویشی را تحریک نموده و سبب می گردد که تعداد زیادی شاخه طویل بر روی درخت بوجود اید که […]
اسفند ۶, ۱۳۹۶

تشخیص کمبود گوگرد

کمبود گوگرد یکی از بارزترین مشکل ها در ابتدای فصل رشد است درست زمانی که گیاه نسبت به مواد مغذی بسیار آسیب پذیر است . جهت […]
بهمن ۲۵, ۱۳۹۶

اطلاعات مفیدی درباره کودهای شیمیایی و کودهای طبیعی

همانطور که میدانید ، کودها منبع عناصر مورد نیاز خاک هستند و خاک ، عناصر مورد نیاز خود را که دچار کمبود و فقدان آن می […]
بهمن ۱۶, ۱۳۹۶

کات بسیار کاربردی و مهم در کوددهی که حائز اهمیت بسیار زیادی می باشد عبارت است از:

۱٫اصل مهم در باغداری و کشاورزی تغذیه می باشد و بسیار مهم است. ۲.حتما کوددهی با جیره نویسی خوب بر حسب ازمایش خاک و برگ و […]
بهمن ۱۱, ۱۳۹۶

چند نکته:

برای افزایش رشد رویشی گیاه ازکودنیتروژن استفاده کنید. برای افزایش رشد ریشه ؛تشکیل گل ومیوه ازکود فسفراستفاده کنید. برای مقاومت در برابر سرمازدگی وسایرتنشهاازکود پتاسیم استفاده […]
Translate »