مـشــــاوره رایــگــان

پرسش و پاسخ مرتبط با موضوع کود ...

مهر ۱۲, ۱۳۹۷

‍ برداشت پسته نقطه پایان یا شروع؟

‍ توجه ویژه داشته باشید که برداشت پسته نقطه پایان نیست، نقطه شروع است، شروعی حیاتی. از لحاظ فنی بایستی بدانید که تغذیه درختان پسته بعد […]
مهر ۱, ۱۳۹۷

خاک مناسب جهت کاشت درختان

  ⛳️خاک مناسب سیب:🍎🍏 سیب درخت پر توقع است که ریشه های آن در سطح گسترش زیادی دارد؛ بنابراین خاک باید حاصلخیز و از لحاظ مواد […]
شهریور ۲۷, ۱۳۹۷

خواص بور و روی:

کنترل کننده سرمازدگی در زمستان تامین روی مورد نیاز در خاک های با پ هاش بالا، خاک های سرد و مرطوب و خاک های با فسفر […]
مرداد ۱۷, ۱۳۹۷

تاثیرات و ویژگی های فولامین:

گسترش سیستم ریشه ای و افزایش حجم ریشه افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی توسط ریشه افزایش جمعیت میکروارگانیسم های مفید خاک افزایش مقاومت گیاه به بیماری […]
مرداد ۱۵, ۱۳۹۷

سولفات آهن:

سولفات آهن جزء مواد اولیه ی تولید کود شیمیایی می باشد. مقدار مصرف سولفات آهن در غلات و درختان میوه بسته به نوع محصول و نوع […]
Translate »