مـشــــاوره رایــگــان

پرسش و پاسخ مرتبط با موضوع کود ...

تیر ۲۷, ۱۳۹۷

اثر مواد آلی هیومیک در حاصلخیزی خاک:

-اثر مواد آلی  بر بهبود خصوصیات فیزیکی خاک: در خاک های حاصلخیز، ذرات بسیار ریز خاک توسط مواد آلی به یکدیگر چسبیده اند و دانه های […]
تیر ۱۷, ۱۳۹۷

علل زرد و ریزش میوه ها در بوته های کدو

تنش رطوبت در اثر شرایط بسار گرم و خشک , تنش های غذایی به دلیل کمبود عناصر غذایی می تواند موجب از بین رفتن میوه گردد.خسارت […]
تیر ۱۱, ۱۳۹۷

نقش عناصر کم مصرف در گیاه:

افزایش تولید در واحد سطح بهبود کیفیت محصولات غنی سازی محصولات کشاورزی از عناصری مثل آهن، مس، منگنز، بور، روی.. کاهش غلظت آلاینده ها مثل نیتراتنقش […]
تیر ۱۱, ۱۳۹۷

NPK

عملکرد نیتروژن برای گیاه نیتروژن در اصل به رشد سریع شاخ و برگ کمک میکند. همچنین در تولید بذر گیاه و افزایش میوه موثراست . کمک […]
تیر ۳, ۱۳۹۷

تاثیرات آمینو اسیدها بر روی گیاهان

از دیرباز، تولیدات کشاورزی مبتنی بر کیفیت خوب و معقول بر اساس یک تجارت بسیار متمرکز بوده است و کاملا روشن است که محصول خوب و […]
Translate »