۱- آب قابل استفاده گیاه را کاهش می‌دهد؛

به عبارت دیگر در خاک‌های شور، گیاهان زودتر دچار پژمردگی می‌شوند که این پدیده را اصطلاحاً خشکی فیزیولوژیکی می‌گویند. زیرا بدلیل شور بودن خاک، گیاهان نمی‌توانند آب درون خاک را جذب کنند.

۲-مسمومیت؛

بعضی از یونها به مقدار زیاد در خاکهای شور وجود دارند و بر اثر جذب زیادشان توسط گیاه، برای آن ایجاد مسمومیت می‌کنند که از مهمترین آن‌ها می توان کلر،سدیم و بر را نام برد.

۳- عدم تعادل تغذیه‌ای؛

در خاکهای شور بدلیل وجود زیاد بعضی از یونها تغذیه گیاه، دچار مشکل می‌شود. بعنوان مثال در یک خاک شور، بدلیل غلظت زیاد کلر در محلول خاک و جذب آن بوسیله‌ی گیاه، جذب نیترات و سولفات توسط گیاه کم می‌شود. در صورتیکه نیترات و سولفات از یون‌های بسیار ضروری در تغذیه گیاه هستند. یا بعنوان مثال، جذب زیاد سدیم توسط گیاه، باعث کاهش جذب پتاسیم میشود

مهر ۲۸, ۱۳۹۷

شوری خاک از چند طریق رشد گیاه را دچار محدودیت می کند

  ۱- آب قابل استفاده گیاه را کاهش می‌دهد؛ به عبارت دیگر در خاک‌های شور، گیاهان زودتر دچار پژمردگی می‌شوند که این پدیده را اصطلاحاً خشکی […]
مهر ۲۵, ۱۳۹۷

توصیه

باغداران گرامی با توجه به نزدیک شدن زمستان جهت بالا بردن مقاومت درختان در برابر سرما پیشنهاد می گردد از کودهای حاوی اسید آمینه آزاد بالا […]
مهر ۱۲, ۱۳۹۷

‍ برداشت پسته نقطه پایان یا شروع؟

‍ توجه ویژه داشته باشید که برداشت پسته نقطه پایان نیست، نقطه شروع است، شروعی حیاتی. از لحاظ فنی بایستی بدانید که تغذیه درختان پسته بعد […]
مهر ۱, ۱۳۹۷

خاک مناسب جهت کاشت درختان

  ⛳️خاک مناسب سیب:🍎🍏 سیب درخت پر توقع است که ریشه های آن در سطح گسترش زیادی دارد؛ بنابراین خاک باید حاصلخیز و از لحاظ مواد […]
Translate »