-اثر مواد آلی  بر بهبود خصوصیات فیزیکی خاک: در خاک های حاصلخیز، ذرات بسیار ریز خاک توسط مواد آلی به یکدیگر چسبیده اند و دانه های درشتی ایجاد میکنند. در این گونه خاک ها، فضاهای خالی کوچک توسط آب و فضاهای بزرگ توسط هوا اشغال شده است. در موقع آبیاری یا بارندگی، آب از طریق فضاهای درشت در خاک حرکت کرده، پس از مدت زمان کوتاهی ، مجددا فضاهای درشت توسط هوا اشغال و در نتیجه عمل تحویه به خوبی جریان می یابد.

-اثر موادآلی بر تغذیه عناصر ریز مغذی توسط گیاهان: ۱-عناصر ریز مغذی در پی هاش های معمولی خاک های زراعی معمولا نامحلول و غیر قابل استفاده هستند. اسیدهای هیومیک و فولویک با این کاتیون ها کمپلکس ایجاد می کنند که در پی هاش های معمولی خاک محلول در آب بوده و قابل استفاده گیاهان می باشند.۲-بعضی از فلزات سنگین در خاک های معدنی اسیدی و تا حدی محلول میباشند که ایجاد مسمومیت میکنند. مواد آلی خاک قادر به جذب و در نتیجه غیر فعال نمودن این عناصر سمی می گردد.۳- بعضی از مواد آلی خاک مانند اسید هیومیک با ایجاد ترکیبات پیچیده تر، عناصر ریز مغذی را جذب کرده، محلول ها را به ریشه منتقل مینماید.۴- با جذب و نگهداری آهن در خاک های اسیدی و کلسیم در خاک های آهکی، مواد آلی موجب تغذیه بهتر فسفر می گردد.۵-ایجاد کلات های مختلف آلی توسط موجودات زنده علاوه بر بهبود تغذیه گیاه، در فرایند فرسایش خاک در مرحله ی فرسایش تا ایجاد و ساختمان مناسب فعال میباشند.

تیر ۲۷, ۱۳۹۷

اثر مواد آلی هیومیک در حاصلخیزی خاک:

-اثر مواد آلی  بر بهبود خصوصیات فیزیکی خاک: در خاک های حاصلخیز، ذرات بسیار ریز خاک توسط مواد آلی به یکدیگر چسبیده اند و دانه های […]
تیر ۱۷, ۱۳۹۷

علل زرد و ریزش میوه ها در بوته های کدو

تنش رطوبت در اثر شرایط بسار گرم و خشک , تنش های غذایی به دلیل کمبود عناصر غذایی می تواند موجب از بین رفتن میوه گردد.خسارت […]
تیر ۱۱, ۱۳۹۷

نقش عناصر کم مصرف در گیاه:

افزایش تولید در واحد سطح بهبود کیفیت محصولات غنی سازی محصولات کشاورزی از عناصری مثل آهن، مس، منگنز، بور، روی.. کاهش غلظت آلاینده ها مثل نیتراتنقش […]
تیر ۱۱, ۱۳۹۷

NPK

عملکرد نیتروژن برای گیاه نیتروژن در اصل به رشد سریع شاخ و برگ کمک میکند. همچنین در تولید بذر گیاه و افزایش میوه موثراست . کمک […]
Translate »