توجه ویژه داشته باشید که برداشت پسته نقطه پایان نیست، نقطه شروع است، شروعی حیاتی.

از لحاظ فنی بایستی بدانید که تغذیه درختان پسته بعد از برداشت بسیار حیاتی است، آنچه اکنون برای تغذیه درختان به صورت محلول پاشی استفاده می کنید(روی+بور+ ازت+ کلسیم)، پس از جذب در برگها و پس از ریزش، در جوانه ها ذخیره می شود.

اهمیت و نکته مهم در محلول پاشی روی +بر بعد از برداشت؟

نکته مهم اینجاست که در بهار و اسفند ماه اندام های هوایی درختان پسته حداقل دو تا سه هفته(بسته به شرایط هوایی)، زودتر از بخش های تحتاتی درخت(ریشه ها) سبز می شوند و شروع به رشد می کنند، این سبز شدن در بهار وابسته به مواد غذایی است که در تنه و اندام های درخت از جمله شاخه ها و جوانه ها در سال گذشته(یعنی با تغذیه الان که راجبش صحبت می کنیم) ذخیره شده است. هر چه ذخیره غذایی موجود در تنه و جوانه ها بیشتر باشد، درختان استارت و شروع به رشد خوبی خواهند داشت و خوشه بندی خوب و تا آخر خوب….

حالا چرا اندام هایی هوایی زودتر از اندام های تحتانی ریشه ها سبز می شوند؟

چون زمان استارت درختان در انتهای زمستان است، در آنموقع دمای خاک پایین و سرد است، و فعالیت ریشه ها وابسته به دمای خاک است، تا زمانی که دمای خاک افزایش پیدا نکند و هوا گرم نشود، خبری از فعالیت ریشه ها نیست.

نتیجه گیری و توصیه نهایی:
اکنون تغذیه کافی می تواند(روی+بور+ ازت+ کلسیم)، نوید بخش شروعی خوب و ایده آل برای سال آینده باشد و از ریزش جوانه ها در زمستان جلوگیری نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »