ترکیبات سازنده:اوره، نیترات آمنیوم

دستور العمل مصرف :
مصرف این کود به شکل محلول در آبیاری صنعتی و قطره ای یا تزریق مستقیم به خاک میباشد.
برای نگهداری کود مایع، درب ظرف بسته باشد و دور از حرارت نگهداری شود.

تولید کننده : شرکت پتروشیمی شیراز
حجم خالص : ۲۰ لیتر
نیتروژن کل : ۳۰%
شماره ثبت ماده کودی : ۱۳۷۱۳

Translate »