برای افزایش رشد رویشی گیاه ازکودنیتروژن استفاده کنید.

برای افزایش رشد ریشه ؛تشکیل گل ومیوه ازکود فسفراستفاده کنید.

برای مقاومت در برابر سرمازدگی وسایرتنشهاازکود پتاسیم استفاده کنید.

برای کمک به جذب عناصرغذایی ازکودمنیزیم استفاده کنید.

برای رشد ریشه وافزایش کیفیت محصول وسفت شدن میوه ازکود کلسیم استفاده کنید.

برای رشد جوانه‌های گیاه.افزایش شاخه دهی و تولید پروتئین ازکودگوگرداستفاده کنید.
برای افزایش قدرت جوانه زنی بذر.سبزینگی گیاه ورشدآن ازکودآهن استفاده کنید.

برای جلوگیری از ریزش گل وجوانه ها وگرده افشانی ازکودروی استفاده کنید.

برای افزایش جوانه زنی بذرو زودرسی محصول ومقاومت در برابر آفات وبیماریهاازکودمنگنز استفاده کنید.

برای کاهش تجمع نیترات درگیاه ازکودمولیبدن استفاده کنید.

برای رشد ساقه و ریشه و تشکیل گل ومیوه ازکودبر استفاده کنید.

برای تشکیل میوه وافزایش طعم ورنگ میوه ازکودمس استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »