معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه خاک اصلی ترین منبع توسعه همه جانبه اقتصادی به شمار می رود، گفت: اکنون غفلت از وضعیت منابع خاک مهمترین کاستی در بخش کشاورزی و زیستی کشور است.

به گزارش ایرنا، علیمراد اکبری چهارشنبه شب در آیین پایانی گردهمایی ملی برنامه ریزی تحقیقات مدیریت پایدار خاک و آب در موسسه تحقیقاتی خاک و آب کشور در البرز، افزود: در کشور وضعیت آب و خاک مناسب نیست و برنامه ریزی بدون درنظر گرفتن خاک مفهومی ندارد زیرا خاک هم بستر حیات جانوران و گیاهان بوده و هم مخزنی برای آب است و اگر خاک را درنیابیم برنامه ریزی برای آب معنا ندارد.
وی با بیان اینکه کشور ما تاب آوری توسعه افقی و توان اکولوژیکی در بخش کشاورزی را ندارد، اظهار کرد: در بعضی مناطق باید سطح زیرکشت را کم کنیم و به سمت توسعه عمومی و بهره وری برویم.
وی عوامل زیادی را در بهره وری دخیل دانست و گفت: ۲ عنصر پایه بهره وری آب و خا ک است اما اکنون یکی از مسائلی که در کشور برروی آن مانور داده می شود موضوع آب است لیکن در بحث خاک غفلت شده است.
اکبری افزود: باید وضعیت نامطلوب خاک را به برنامه ریزان کشور اطلاع رسانی و توان تولیدی خاک را با حفظ پایداری سرزمین به دقت رصد و پیگیری کنیم تا مسائلی که برای آب اتفاق افتاد برای خاک تکرار نشود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: در آب مشکلات زیادی به وجود آمد که نتیجه توسعه بدون توجه به توان اکولوژیکی و مسائل زیست محیطی و پایداری کشور بود.
اکبری با بیان اینکه مصادیقی همچون ماشین آلات، مدیریت، منابع انسانی، بذر، کود، سم و مبارزه با آفات در کشاورزی پارامترهای موثری هستند، گفت: بهره وری مناسب از آب و خا ک در این بخش نقش حاکمیتی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »