مـشــــاوره رایــگــان

پرسش و پاسخ مرتبط با موضوع کود ...

دی ۲۰, ۱۳۹۷

اسید آمینه چیست و چرا باید در تغذیهء گیاه از اسیدهاى آمینه استفاده کنیم؟

اسیدهاى آمینه مولکولهاى آلى کوچکى هستند که واحدهاى تشکیل دهندهء پروتئینها میباشند و در تمام سلولهاى زنده وجود دارند. گیاهان میتوانند با استفاده از عناصر موجود […]
دی ۵, ۱۳۹۷

چالکود

چالکود زمستانه یکی از مهمترین کارها در باغداری می باشد اصولا درختان مثمر نیاز مبرمی به کود دهی دارند درخت پسته به دلیل حساسیت خاصی که […]
دی ۵, ۱۳۹۷

بعضی اصطلاحات مورد استفاده در وضعیت خاک

  سرد بودن خاک : در این حالت پتاسیم موجود در خاک جذب ریشه نمیشود. غرقابی بودن خاک: آهن، مس و کلسیم در خاک غرقابی جذب […]
مهر ۲۸, ۱۳۹۷

شوری خاک از چند طریق رشد گیاه را دچار محدودیت می کند

  ۱- آب قابل استفاده گیاه را کاهش می‌دهد؛ به عبارت دیگر در خاک‌های شور، گیاهان زودتر دچار پژمردگی می‌شوند که این پدیده را اصطلاحاً خشکی […]
مهر ۱۲, ۱۳۹۷

‍ برداشت پسته نقطه پایان یا شروع؟

‍ توجه ویژه داشته باشید که برداشت پسته نقطه پایان نیست، نقطه شروع است، شروعی حیاتی. از لحاظ فنی بایستی بدانید که تغذیه درختان پسته بعد […]
Translate »