استفاده از میکرو المنت ها (ریز مغذی ها) در تغذیه گیاهان از روش هایی است که در کشورهای پیشرفته  وتوسعه یافته جهت دست یابی به توسعه پایدار وامنیت غذایی  بکار برده می شود.
یکی از مهمترین ابزار مدیریتی که می تواند رشد گیاهی را بهبود بخشد و تولید را بالا برده و تغذیه گیاه و حاصلخیزی خاک از طریق مصرف بهینه عناصر غذایی مورد نیاز گیاه  (کود) می باشد.
در تغذیه صحیح گیاه نه تنها هر عنصر باید به اندازه کافی و مورد نیاز در اختیار  گیاه قراربگیرد، بلکه ایجاد تعادل و رعایت نسبت میان میزان عناصر مصرفی  از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیر ا در حالت عدم تعادل تغذیه ای با افزودن تعدادی از عناصر غذایی  نه تنها افزایش عملکردی رخ نمی دهد، بلکه اختلالاتی نیز در رشد گیاه ایجاد می گردد و در نهایت افت محصول ایجاد می گردد.
این در حالی است که در بخش وسیعی از کشور ما قلیایی بودن خاک و عدم کاربرد عناصر غذایی به طور متعادل مورد کاهش و یا ممانعت از جذب عناصر مورد نیاز گیاه می گردد. به عنوان مثال کمبود پتاسیم، منیزیوم، کلسیم و روی به دلیل آب شویی در مناطق کشور باعث ترش بودن وخشکی میوه مرکبات  می گردد.
کمبود روی و بر در خاک های آهکی در دانه های گندم، رشد ضعیف دانه گرده، عقیمی وکاهش تلقیح و تشکیل بذر را به دنبال خواهد داشت وکمبود منیزیوم در انگور در طول دوره ماندگاری و شیرینی میوه نقصان ایجاد می کند.
امروزه توجه کشاورزان ومتخصصین علوم  کشاورزی  به اهمیت ونقش عناصر کم مصرف روز به روز بیشتر می گردد. علت اصلی این وجه پیدایش مسایل جدید است که در نتیجه برداشت روز افزون از این عناصر و عدم برگشت آنها به خاک صورت می گیرد.
در مناطقی که میزان برداشت محصول به دلیل کاشت ارقام اصلاع شده، مصرف کودهای شیمیایی  و یا اعمال مدیریت صحیح افزایش میابد طبیعتا میزان جذب مواد غذایی وسط گیاه بیشتر بوده  و خاک فقیرتر خواهد شد.
همچنین با پیشرفت بیشتر امور  مربوط به کشاورزی، روند از دست دادن عناصر کم مصرف خاک بیشتر می  شود. گیاهان پر بازده دارای معایبی نیز می باشند که از آن جمله برخی از گیاهان به شرایط خاک حساسیت نشان می دهند، احتیاج به مواد غذایی فراوان دارند، و خود قادر به جذب آنها از خاک های متوسط نیستند. این گیاهان معمولا در مقابل کمبودها حساس بوده و بیشتر از گیاهان بومی به کمبود عناصر کم مصرف دچار می گردند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »