کلسیم
یکی از عناصر غذایی است که سالهای گذشته مورد توجه کمتری قرار گرفته است.
عنصر کلسیم مقاومت به سرمازدگی را در باغ های پسته و دیگر محصولات زراعی و باغی افزایش میدهد. علاوه بر این نقل و انتقالات هورمون های گیاهی را نیزکنترل میکند. بخصوص در سالهای اخیر که نوسانات دمایی و رطوبتی افزایش یافته و با عوارضی مثل ریزش خوشه و برگ مواجه هستیم نقش کلسیم نمود بیشتری پیدا می کند. در ارتباط با کلسیم مشکل اصلی محدودیت جذب توسط ریشه و انتقال آن داخل اندام های دیگر گیاهی است. به عنوان مثال کلسیم تنها از نوک تارهای کشنده که فاقد حلقه کاسپارین است قادر به جذب است. این حالت فقط در فازهای ریشه زایی اتفاق می افتد که نوک تارهای کشنده و ریشه های تازه تشکیل شده هنوز مریستم اولیه بوده و فاقد حلقه مذکور هستند . در مورد درخت پسته دو فاز ریشه زایی داریم یکی اول فصل رشد و دیگری بعد از برداشت مهر و آبان ماه اتفاق می افتد. بنابراین دادن کود کلسیم بعد از برداشت که مصادف با ریشه زایی مجدد است به صورت خاکی توصیه می شود. البته بدلیل همزمانی با دادن کودهای سولفات آمونیومی با هم ترکیب نشده و هر دو نوع کود جداگانه دردو طرف ردیف درخت به خاک اضافه شوند. استفاده زیاد از کودهای سولفات آمونیوم یکی از عواملی است که منجر به تثبیت بیشتر کلسیم در خاک و گسترش کمبود این عنصر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »