-اثر مواد آلی  بر بهبود خصوصیات فیزیکی خاک: در خاک های حاصلخیز، ذرات بسیار ریز خاک توسط مواد آلی به یکدیگر چسبیده اند و دانه های درشتی ایجاد میکنند. در این گونه خاک ها، فضاهای خالی کوچک توسط آب و فضاهای بزرگ توسط هوا اشغال شده است. در موقع آبیاری یا بارندگی، آب از طریق فضاهای درشت در خاک حرکت کرده، پس از مدت زمان کوتاهی ، مجددا فضاهای درشت توسط هوا اشغال و در نتیجه عمل تحویه به خوبی جریان می یابد.

-اثر موادآلی بر تغذیه عناصر ریز مغذی توسط گیاهان: ۱-عناصر ریز مغذی در پی هاش های معمولی خاک های زراعی معمولا نامحلول و غیر قابل استفاده هستند. اسیدهای هیومیک و فولویک با این کاتیون ها کمپلکس ایجاد می کنند که در پی هاش های معمولی خاک محلول در آب بوده و قابل استفاده گیاهان می باشند.۲-بعضی از فلزات سنگین در خاک های معدنی اسیدی و تا حدی محلول میباشند که ایجاد مسمومیت میکنند. مواد آلی خاک قادر به جذب و در نتیجه غیر فعال نمودن این عناصر سمی می گردد.۳- بعضی از مواد آلی خاک مانند اسید هیومیک با ایجاد ترکیبات پیچیده تر، عناصر ریز مغذی را جذب کرده، محلول ها را به ریشه منتقل مینماید.۴- با جذب و نگهداری آهن در خاک های اسیدی و کلسیم در خاک های آهکی، مواد آلی موجب تغذیه بهتر فسفر می گردد.۵-ایجاد کلات های مختلف آلی توسط موجودات زنده علاوه بر بهبود تغذیه گیاه، در فرایند فرسایش خاک در مرحله ی فرسایش تا ایجاد و ساختمان مناسب فعال میباشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »